De Rythmeen

De school is genoemd naar een laaggelegen stuk grond naast de Schipbeek (meente) waarop veel riet groeide. Het riet is voor ons team een mooie metafoor. Riet is sterk, buigzaam, veerkrachtig, natuurlijk en heeft aanpassingsvermogen.

Een bijenkorf met acht raten vormt ons logo. Dit staat symbool voor de acht jaargroepen in samenwerking en verbinding.

Zijn wie je bent

Op de Rythmeen vinden we het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn en respect heeft voor de ander. Of het nu gaat om afkomst, seksuele voorkeur of de religie die je aanhangt, op de Rythmeen mag je zijn wie je bent. We staan open voor elkaar en gaan met elkaar in gesprek om van elkaar te leren.

De basisschool is de brug naar de toekomst. Een toekomst die voor iedereen anders zal zijn. In een maatschappij die blijft veranderen. Het team van de Rythmeen is zich zeer bewust van haar bijzondere taak om kinderen ‘toekomstbestendig’ te maken. Want wie weet wie hij is, wat hij kan en wat hij samen met anderen kan bereiken staat het sterkst – wat de toekomst ook brengt.

Waar staan we voor?

We brengen talenten van leerlingen tot ontplooiing waardoor ze in een veranderende maatschappij kunnen functioneren als een zelfstandig, flexibel, creatief, harmonieus en gelukkig persoon. We zijn nieuwsgierig en onderzoekend en stimuleren deze houding ook bij onze leerlingen.

Waar gaan we voor?

Op de Rythmeen wordt er een omgeving gecreëerd waarin leerlingen (en leerkrachten) de kans krijgen om hun vaardigheden te ontwikkelen. Daarbij is het proces belangrijker dan het product. Kennis wordt in samenhang opgedaan. Een omgeving waarin de leerlingen vanuit vertrouwen kansen krijgt om zijn eigen ‘ik’ te ontwikkelen, aansluitend bij de behoeftes en mogelijkheden van het kind.

We werken vanuit onze centrale waarden: veiligheid, kwaliteit, samenwerking en verantwoordelijkheid.

Adres

Pr. Constantijnlaan 1
7437 BX Bathmen
0570-542053
www.rythmeen.nl