praktische informatie

bestuur

De bestuurder van Zinder is mevrouw Yvonne de Haas. Zij is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de gehele organisatie en alle scholen. 

De scholen en het bestuur worden ondersteund door een stafbureau. 

toezicht

De raad van toezicht houdt integraal en onafhankelijk toezicht op het functioneren van Zinder en de bestuurder. Ook fungeert de raad van toezicht als klankbord voor het bestuur. Dat klinkt minder saai en formeel dan dat het is: deze raad van toezicht doet het graag net even anders. Deze raad houdt van toezichthouden dat past bij deze tijd – zonder dat dat afbreuk doet aan de wettelijke kaders van goed toezichthouderschap.

De raad van toezicht van Zinder bestaat uit:
– mevrouw Petra Hoogerwerf (voorzitter)
– mevrouw Annelies Robben
– de heer Martijn Loo
– mevrouw Tonia Dawbe 
– mevrouw Keklik Yucel 

verantwoording

Alle scholen en schoolbesturen in Deventer vormen samen Sine Limite: het samenwerkingsverband passend primair onderwijs. Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen, dan is advies vanuit het kennis- en dienstencentrum altijd mogelijk.

klachten

De scholen die bij Zinder horen doen er alles aan om uitstekend onderwijs te geven. Ondanks alles kan het voorkomen dat ouders en/of verzorgers niet tevreden zijn over de gang van zaken op school. Meestal kunnen klachten in goed overleg tussen betrokkenen worden opgelost. Mocht dat niet zo zijn, dan kunt u contact opnemen met de schooldirectie, met de contactpersonen op school (zie de schoolgids van de betreffende school). Mocht u er dan ook niet uitkomen, dan kunt u de klachtenregeling erop naslaan om een formele klacht in te dienen. Als u liever eerst de mogelijkheden rondom het indienen en vooral oplossen van een klacht bespreekt dan kunt u telefonisch contact opnemen met de bestuurssecretaris (0570 – 782401).

Als er sprake is van ongewenste omgangsvormen (zoals intimidatie, pesten, discriminatie) dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon op school en/of met de externe vertrouwenspersoon van Zinder. De gegevens van deze personen staan in de schoolgids.