De Dorpsschool

De Dorpsschool:

  • een plek om te leren, maar waar je ook kind mag zijn;
  • een plek waar veiligheid en inspraak belangrijk zijn;
  • een plek waar niemand volmaakt is, maar waar we samen compleet zijn;
  • een plek waar ruimte is voor verschillen in mogelijkheden, aanleg en belangstelling;
  • een plek waar het onderwijs uitdaagt;
  • een plek waar je trots op kunt zijn!!

De wetenschap dat elk kind zijn eigen gaven en capaciteiten heeft, is richtinggevend voor ons pedagogisch en didactisch handelen. Er is ruimte om dingen uit te proberen, te onderzoeken en zelf oplossingen te vinden. Kinderen worden gestimuleerd om te gaan met eigen en elkaars mogelijkheden en grenzen.

Belangrijke ingrediënten zijn:

  • zelf sturing geven aan dat wat je doet, aan wie je bent, aan hoe je je ontwikkelt;
  • zelf verantwoordelijk zijn voor wat je doet, maar ook voor wat je moet doen.

De Dorpsschool is een plek om te zijn!

In een wereld die voortdurend verandert, zul je geregeld moeten snoeien en bepalen wat je wil laten groeien. Daarbij stellen we ons de vraag: Wat hebben leerlingen nodig om zich voor te bereiden op de veranderende maatschappij? Wat gaan we behouden en versterken en wat laten we los? Daarbij richten we ons op wat kinderen in hun kracht zet. De kernwaarden groei, verbinden, creativiteit en autonomie zijn daarin voor ons richtinggevend.

Wij zien de kracht in ieder kind

We gaan ervan uit dat ieder kind een talent heeft, waarop het kan verder bouwen. Dat talent is voor ons in alle (leer)situaties uitgangspunt voor ons pedagogisch en didactisch handelen. Onze school is in de eerste plaats een gemeenschap. Het begrip “samen” vinden wij, zowel op school- als op groepsniveau, van groot belang,: samen spelen, samen leren, samen beleven.

Adres

Schoolstraat 11
7437 AE Bathmen
0570 - 541769
www.dedorpsschool.nl