De Flint

De Flint “Kei 13” – The sky is the limit!

De Flint is een kleurrijke, levendige school met een open sfeer. Kinderen leren veel en maken een belangrijke ontwikkeling door. Naast het leren van schoolse vakken, leren we de kinderen wie ze zijn, waar ze staan en hoe ze een bijdrage kunnen leveren aan een betere wereld. We leggen daarmee, samen met de ouders, een basis voor het leven.

De Flint is een groeischool!

De Flint is een groeiende school. We hebben hiervoor qua huisvesting en organisatie voldoende ruimte en capaciteiten. We verwelkomen daarom ook de gezinnen die zich vestigen in de wijk Steenbrugge.

De Flint is een school met ambities!

De Flint is een ambitieuze openbare basisschool waar iedereen welkom is. We steken veel energie in het goed leren lezen, schrijven en rekenen. Daarnaast leren kinderen Engels vanaf groep 1 en besteden we aandacht aan nieuwe vaardigheden, zoals mediawijsheid. De onderlinge verschillen tussen kinderen zijn de basis voor ons onderwijs. We bieden kinderen een brede vorming en gaan uit van ontmoeting, respect en gezamenlijke verantwoordelijkheid. Zo bereiden we kinderen goed voor op hun toekomst in een multiculturele samenleving.

Kiest u voor het openbaar onderwijs, dan kiest u voor een school die kinderen leert respectvol samen te leven en te werken. Wij willen dat onze school een veilige werk- en leeromgeving is voor alle leerlingen. Een school waar uw kind zich thuis voelt en die voor de leerlingen de school voor het leven is. Persoonlijke aandacht en zorg voor uw kind maakt het mogelijk om tot presteren te komen.

Ouders die belangstelling hebben voor onze school zijn welkom om de school te bekijken en hun vragen te stellen. We nodigen deze ouders van harte uit om een afspraak te maken.

U kunt bellen naar telefoonnummer: 0570 -625031 of mailen naar: info@basisschool-deflint.nl

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: www.basisschool-deflint.nl

Adres

Wezenland 582
7415 JM Deventer
0570-625031
www.basisschool-deflint.nl